‘Werkfit’ voor hoogbegaafde volwassenen

Namens Hoogbegaafd in Bedrijf bied ik re-integratietrajecten voor hoogbegaafde volwassenen met een AG of ZW-uitkering. Specifiek gaat het om trajecten ‘Werkfit maken’ in opdracht van het UWV. ‘Werkfit’ is voor mensen die het werk nog niet kunnen hervatten en helpt hen om geschikt te worden voor werk of het volgen van een opleiding.

Mensen met een van de volgende uitkering komen in aanmerking:

  • Klanten met een AG-uitkering (WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering).
  • Klanten met een ZW-uitkering (Ziektewet-uitkering van het UWV).

Het UWV moet toestemming geven voor het volgen van een ‘Werkfit’-traject. Het traject maakt dan deel uit van het werkplan/plan van aanpak dat jouw UWV-contactpersoon samen met jou heeft opgesteld.

 

Inhoud traject ‘Werkfit maken’

Een ‘Werkfit’-traject kent de volgende drie onderdelen. Het uiteindelijke traject is altijd maatwerk.

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; hierbij gaat het om het versterken van je fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer er op dit vlak belemmeringen bestaan, gaan we samen kijken hoe we die kunnen wegnemen of hoe je er zodanig mee kunt omgaan dat het geen drempel meer is bij het betreden van of je terugkeer op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen; door middel van een KernTalentenanalyse zorgen we dat we helder krijgen waar voor jou de beste kansen liggen op de arbeidsmarkt. Door rekening te houden met jouw unieke KernTalentenprofiel, jouw mogelijkheden, opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring wordt het duidelijk in welke richting jouw toekomstige werkgever gezocht moet worden.
  • Versterken van de werknemersvaardigheden; hierbij gaat het bijvoorbeeld om het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en het trainen van vaardigheden die nodig zijn voor een goed functioneren als werknemer en collega.

 

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

 

Deel via: