Werkwijze en kosten

Een standaard KernTalentenanalyse ziet er als volgt uit. De vragenlijst wordt in principe van te voren ingevuld. Tijdens de eerste sessie wordt deze doorgenomen en is er een eerste check op de resultaten. Dit wordt gevolgd door een gestructureerd diepte-interview waarin de persoonlijke levensloop en het school- en carrièrepad nader bekeken worden. Het is mogelijk dit gelijk aansluitend op de eerste check te doen, maar ook om hiervoor een nieuwe afspraak te maken (tijdsduur check en diepte-interview: 4 à 5 uren).

Ik maak vervolgens een uitgebreid verslag waarin alle 23 KernTalenten gewogen en gecombineerd worden tot een unieke beschrijving van de klant. In het verslag worden ook aanbevelingen opgenomen afhankelijk van de vraag van de klant. Van het verslag wordt een conceptversie per e-mail opgestuurd.  Vragen, opmerkingen en aanvullingen kunnen op deze manier nog worden verwerkt. Een eindversie wordt vervolgens toegezonden.

In een toekomstgericht gesprek wordt het verslag besproken.

De kosten van dit geheel bedragen:
€ 1050,- incl. BTW (particulieren)
€ 1050,- excl. BTW (zakelijke klanten)

Verkorte analyse

Eventueel is het mogelijk een verkorte analyse te doen. Dan wordt het diepte-interview weggelaten en wordt er een beknopt (in plaats van een uitgebreid) verslag gemaakt. Alleen de belangrijkste punten worden daarin opgenomen. Een toekomstgericht gesprek maakt geen onderdeel uit van de verkorte analyse. De kosten van een verkorte analyse bedragen € 390,-  incl. BTW.


Coachingstraject

Een KernTalentenanalyse kan, wanneer daar behoefte aan is, gevolgd worden door een of meerdere coachingssessies. Dit kan worden opgenomen in de offerte of apart worden afgesproken.

Deel via: