KernTalentenanalyse bij personeelsbeleid

De KernTalentenanalyse is prima in te zetten bij de selectie van personeel of de promotie van medewerkers. Op basis van een KernTalentenprofiel kun je vaststellen in welke mate iemand geschikt is voor een bepaalde functie en met welke aanpassingen er eventueel wel tot een goede match tussen functie en werknemer te komen is. De KernTalentenmethode biedt ook bruikbare inzichten en oplossingsrichtingen wanneer een werknemer niet goed functioneert.

De KernTalentenanalyse is daarnaast een heel geschikt instrument bij talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkelingsplannen en het vaststellen van opleidingsbehoeften.

Medewerkers die hun sterke KernTalenten kwijt kunnen in hun werk en niet te veel worden aangesproken op hun kleine KernTalenten zijn gemotiveerd en hebben plezier in hun werk. Op deze manier wordt verzuim teruggedrongen en is er een duurzame inzetbaarheid van personeel.

De kosten van een volledige KernTalentenanlyse bedragen € 1050,- excl. BTW. Een traject kan naast de analyse een of meerdere coachingssessies beslaan. Dit kan worden opgenomen in de offerte of apart worden afgesproken.

 

De KernTalentenanalyse is een positieve benadering: elk profiel is uniek, waardevol en biedt specifieke mogelijkheden. Op basis daarvan zijn constructieve besluiten te nemen die de persoon in zijn/haar waarde bevestigen.

 

Deel via: