KernTalentenanalyse

De KernTalentenanalyse geeft inzicht in je aard, je potentieel en je goesting (intrinsieke motivatie). KernTalenten bepalen (mede) de mogelijkheden die je hebt om een bepaalde vaardigheid of competentie te ontwikkelen EN het plezier dat je erin hebt om dat te doen. Ze vormen daarmee de laag die onder de klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden ligt. Het is bijvoorbeeld niet onmogelijk om een competentie te verwerven op een klein KernTalent, maar dit zal niet makkelijk gaan en het zal zeker geen positieve energie opleveren. Het veel moeten inzetten van een dergelijke competentie gaat tegen de natuur van de persoon in en zal vooral energie kosten.  Het risico op burn-out is groot. Het kunnen en mogen inzetten van de sterke KernTalenten levert daarentegen wel positieve energie op. Sterker, er is een innerlijke behoefte om gebruik te maken van de sterke KernTalenten. Wanneer ze te weinig aan bod komen in werk of hobby zal het welbevinden daaronder lijden.


  Ontwikkeling KernTalenten methode

De methode is over een periode van 20 jaar ontwikkeld door de Belgische Danielle Krekels.  Zij ontdekte bij het zoeken, screenen en selecteren van ingenieurs dat zij een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur hadden tijdens hun kindertijd. Naar aanleiding van deze ontdekking is zij verder onderzoek gaan doen. Zij constateerde dat de favoriete kinderspelletjes alles zeggen over de dieperliggende, natuurlijke aanleg. Dat is, omdat je aard en intrinsieke motivatie de reden zijn om voor bepaald speelgoed te kiezen (of te willen kiezen. De KernTalenten methode houdt er rekening mee dat bepaald speelgoed misschien niet aanwezig was).


  23 KernTalenten

De KernTalentenanalyse kent 23 KernTalenten, die elk sterk, half of klein aanwezig kunnen zijn. De combinatie hiervan vormt de ‘blauwdruk’ van de persoonlijkheid:  je natuurlijke aanleg, je aangeboren sterke en zwakke eigenschappen. Opvoeding, milieu, culturele achtergrond, ervaringen, et cetera, beïnvloeden de ontwikkeling van de persoonlijkheid, maar het wezen ervan verandert niet.

De KernTalenten worden bepaald aan de hand van een  vragenlijst over je favoriete speelgoed en wat je het liefst deed als kind (tussen 4 en 12 jaar).


  Wanneer is een KernTalentenanalyse aan te raden?

De KernTalentenanalyse geeft inzicht in aard, potentieel  en intrinsieke motivatie. De analyse wordt daarom ingezet bij vragen op het gebied van studiekeuze; voorkomen van drop-out; stage- en beroepskeuze; bij keuzes wat betreft carrièrestappen; vastlopen in werk of studie (niet op je plek zitten, burn-out of bore-out, niet goed functioneren); sociale relaties (wat is mijn gebruiksaanwijzing); identiteitsvragen; het vinden van meer zelfvertrouwen en motivatie.


Werkwijze en kosten

 

 

 

 

 

 

Deel via: