KernTalentenanalyse

De KernTalentenanalyse geeft inzicht in je aard, je potentieel en je goesting (intrinsieke motivatie). KernTalenten bepalen (mede) de mogelijkheden die je hebt om een bepaalde vaardigheid of competentie te ontwikkelen EN het plezier dat je erin hebt om dat te doen. Ze vormen daarmee de laag die onder de klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden ligt. Het is bijvoorbeeld niet onmogelijk om een competentie te verwerven op een klein KernTalent, maar dit zal niet makkelijk gaan en het zal zeker geen positieve energie opleveren. Het veel moeten inzetten van een dergelijke competentie gaat tegen de natuur van de persoon in en zal vooral energie kosten.  Het risico op burn-out is groot. Het kunnen en mogen inzetten van de sterke KernTalenten levert daarentegen wel positieve energie op. Sterker, er is een innerlijke behoefte om gebruik te maken van de sterke KernTalenten. Wanneer ze te weinig aan bod komen in werk of hobby zal het welbevinden daaronder lijden.


  Ontwikkeling KernTalenten methode

De methode is over een periode van 20 jaar ontwikkeld door de Belgische Danielle Krekels.  Zij ontdekte bij het zoeken, screenen en selecteren van ingenieurs dat zij een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur hadden tijdens hun kindertijd. Naar aanleiding van deze ontdekking is zij verder onderzoek gaan doen. Zij constateerde dat de favoriete kinderspelletjes alles zeggen over de dieperliggende, natuurlijke aanleg. Dat is, omdat je aard en intrinsieke motivatie de reden zijn om voor bepaald speelgoed te kiezen (of te willen kiezen. De KernTalenten methode houdt er rekening mee dat bepaald speelgoed misschien niet aanwezig was).


  23 KernTalenten

De KernTalentenanalyse kent 23 KernTalenten, die elk sterk, half of klein aanwezig kunnen zijn. De combinatie hiervan vormt de ‘blauwdruk’ van de persoonlijkheid:  je natuurlijke aanleg, je aangeboren sterke en zwakke eigenschappen. Opvoeding, milieu, culturele achtergrond, ervaringen, et cetera, beïnvloeden de ontwikkeling van de persoonlijkheid, maar het wezen ervan verandert niet.

De KernTalenten worden bepaald aan de hand van een  vragenlijst over je favoriete speelgoed en wat je het liefst deed als kind (tussen 4 en 12 jaar).


  Wanneer is een KernTalentenanalyse aan te raden?

De KernTalentenanalyse geeft inzicht in aard, potentieel  en intrinsieke motivatie. De analyse wordt daarom ingezet bij vragen op het gebied van studiekeuze; voorkomen van drop-out; stage- en beroepskeuze; bij keuzes wat betreft carrièrestappen; vastlopen in werk of studie (niet op je plek zitten, burn-out of bore-out, niet goed functioneren); sociale relaties (wat is mijn gebruiksaanwijzing); identiteitsvragen; het vinden van meer zelfvertrouwen en motivatie.


  Voor werkgevers: KernTalentenanalyse bij personeelsbeleid

De KernTalentenanalyse is prima in te zetten bij de selectie van personeel of de promotie van medewerkers. Op basis van een KernTalentenprofiel kun je vaststellen in welke mate iemand geschikt is voor een bepaalde functie en met welke aanpassingen er eventueel wel tot een goede match tussen functie en werknemer te komen is. De KernTalentenmethode biedt ook bruikbare inzichten en oplossingsrichtingen wanneer een werknemer niet goed functioneert.

De KernTalentenanalyse is daarnaast een heel geschikt instrument bij talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkelingsplannen en het vaststellen van opleidingsbehoeften.

Medewerkers die hun sterke KernTalenten kwijt kunnen in hun werk en niet te veel worden aangesproken op hun kleine KernTalenten zijn gemotiveerd en hebben plezier in hun werk. Op deze manier wordt verzuim teruggedrongen en is er een duurzame inzetbaarheid van personeel.

 

De KernTalentenanalyse is een positieve benadering: elk profiel is uniek, waardevol en biedt specifieke mogelijkheden. Op basis daarvan zijn constructieve besluiten te nemen die de persoon in zijn/haar waarde bevestigen.

 

Werkwijze en kosten

 

 

 

 

 

 

Deel via: