Werkwijze EFt Coaching


Kennismaking

Voorafgaand aan een eventueel traject vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kijken we of er een wederzijdse klik is en of mijn aanbod aansluit op jouw vraag. Een afspraak kan telefonisch of via email gemaakt worden. Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten en kost € 40,00.

Afspraken

Wanneer je besluit het EFT-traject met mij te volgen, zullen de afspraken over doelen, beoogde resultaten, (tussen)evaluatie, kosten en betaalwijze e.d. worden vastgelegd in een contract.

Traject

Een traject start met het bepalen van de doelen die je wilt bereiken en een inventarisatie van de belemmeringen die je ervaart bij het bereiken van die doelen. Deze belemmeringen (emoties en overtuigingen) worden vervolgens aangepakt met EFT. De duur van het traject is afhankelijk van je vraag en het te doorlopen proces, en kan variëren van 2 tot 12 bijeenkomsten. Afspraken hierover worden bij aanvang van het traject gemaakt en vastgelegd. Een sessie duurt 75 minuten.

EFT basistechniek
Tijdens de sessies leer je de EFT basistechniek. Het is de bedoeling dat je de techniek ook buiten de sessies om gaat toepassen. Je krijgt hiertoe ‘huiswerk’ mee.

Locatie
Ik heb geen eigen praktijkruimte, maar huur ruimte via derden. Hierdoor kan er op verschillende locaties worden afgesproken. De consulten vinden in principe plaats bij Het Coachhuis in Veenendaal of Groningen, bij Shebob in Emmen of bij hetGezondheidscentrum in Coevorden.

Eventueel behoort een huisbezoek of consult op de werkplek ook tot de mogelijkheden. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn, afhankelijk van de reisafstand. Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Afspreekmogelijkheden per locatie:

Coevorden:
dinsdag 9:00 – 17:00 uur
woensdag 11:30 – 17:00 uur

Groningen:
maandag t/m donderdag 9:00 – 20:00 uur
vrijdag: 9:00 – 17:00 uur
zaterdag: 9:00 – 13:00 uur

 

Deel via: