EFT – Emotional Freedom Techniques

EFT is een interventietechniek gericht op desensitisatie (het uitdoven) van de emoties die gekoppeld zijn aan een ervaring, gebeurtenis, situatie of object. Dit wordt gedaan door de aandacht te richten op de details van bijvoorbeeld een ervaring, deze details te benoemen en tegelijk te ‘kloppen’ op bepaalde punten (acupunctuurpunten) op het lichaam. Doordat de emoties uitdoven, komt er ontspanning en ruimte om de eigen capaciteiten ten volle te benutten. EFT werkt relatief snel, ook bij langdurig bestaande klachten.

Voorbeeld

Stel iemand heeft een spinnenfobie. De spin als geheel lijkt de angst te triggeren. Het blijkt echter dat een dergelijke angst verschillende aspecten kent. De harige poten, de onverwachte bewegingen van de spin roepen angst op. Daarnaast kan schaamte een aspect zijn van de spinnenangst, of boosheid, omdat anderen je uitlachen. Bij EFT wordt elk aspect benoemd. Hierdoor wordt de bijbehorende emotie opgeroepen. Door te ‘kloppen’ neemt de emotie weer af. De confrontatie met het behandelde aspect zal daarna niet opnieuw die emotie oproepen. Op deze manier wordt elk aspect van een ervaring, situatie of object behandeld, waarna uiteindelijk de hele ervaring, situatie of object vrij is van emotie.

Werkingsmechanisme

We weten dat EFT werkt. We weten alleen niet hoe het werkt. De grondlegger van EFT, Gary Craig, stelt dat alle negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring van het lichaamsenergiesysteem. Door het kloppen op meridiaanpunten terwijl de emotie wordt opgeroepen, kan de energieverstoring worden verholpen. In de praktijk lijkt het echter niet zoveel uit te maken of je nu heel precies op de meridiaanpunten klopt of er net naast zit. In beide gevallen werkt EFT.

Een andere verklaring komt van Ronald A. Ruden Hij richt zich op de werking van neurotransmitters en de wijze waarop ervaringen in de hersenen worden opgeslagen. Zijn hypothese is dat door het kloppen neurotransmitters (GABA en serotine) vrijkomen. Deze neurotransmitters voorkomen dat de emotie, die is opgeroepen door op het probleem te focussen, niet meer opnieuw in de hersenstructuren kan worden opgeslagen. Zie Why tapping works voor zijn artikel.

Interessant is een recent onderzoek door psychologen aan de UCLA universiteit in Californië. Zij toonden aan dat niet je emotie (in het geval van deze studie angst) ontkennen, omkeren of wegredeneren, maar juist het precies omschrijven wat je voelt, helpt om minder last van de emotie te hebben. Dit is wat je ook bij EFT doet op een gestructureerde manier.

Wetenschappelijk onderzoek

– Cortisol en stress
EFT zorgt voor een verlaging van de cortisolwaarden.

– Acupoint stimulation in treating psychological disorders
Een overzichtsartikel van David Feinstein

EFT als zelfhulptechniek

EFT is een relatief eenvoudige methode, waarvan de basistechniek makkelijk te leren is. De kunst zit hem er vooral in weten hoe een probleem in elkaar zit, weten uit welke aspecten een probleem bestaat. Tijdens een individuele sessie of een workshop leer je EFT toepassen bij jezelf. Je bent daardoor vrij snel in staat jezelf (verder) te helpen met eenvoudige issues.

 

Deel via: