Casus: liftangst, oorzaak onbekend

23 augustus 2014

Een man kwam bij mij in de praktijk, omdat hij van zijn liftangst af wilde. Hij voelde zich zo angstig en benauwd in een lift dat hij liften meed. Voor zijn werk was dit erg onhandig, omdat hij regelmatig op bezoek moest bij zakenrelaties die in hoge kantoorgebouwen werkten. En omdat hij zijn angst niet wilde toegeven, moest hij zich telkens in allerlei bochten wringen om elders af te spreken.

Oorzaak onbekend

Hij had geen idee waar zijn angst voor liften vandaan kwam. Bij EFT is dit geen probleem. Een klacht als liftangst kun je zien als een kluwen van emoties, overtuigingen, herinneringen, die ontrafeld moet worden. Er zijn verschillende manieren om het eerste ‘losse eindje’ te vinden. Als er een duidelijke oorzaak is kun je daarmee beginnen, maar dat hoeft niet en het is ook niet altijd wenselijk om dat te doen. Soms is het even zoeken naar het ‘losse eindje’. Dat doen we door middel van ‘trial and error’. Aan de hand van het verhaal van de klant weet ik ongeveer in welke richting we het moeten zoeken en dan is het een kwestie van gewoon ‘kloppen’. Gebeurt er niets dan zitten we niet goed. Komt er wel een reactie (verandering in emotie, fysieke sensatie, een herinnering of associatie) dan zitten we goed.

Eerste sessie

Bij deze man zijn we begonnen met wat hij ervoer bij alleen al de gedachte aan een lift. De angst en benauwdheid kon hij makkelijk oproepen. Dit specifiek benoemen en met dat zinnetje ‘kloppen’, kan er al voor zorgen dat de angst afneemt, maar bij deze man deed het niet zoveel.

Op mijn vraag of hij zich kon herinneren wanneer hij deze angst voor het eerst had ervaren (ik vraag mensen om niet te veel na te denken, maar het eerste te noemen wat in hen opkomt), kwam hij met een herinnering van jaren geleden aan een zaal vol mensen, waar hij uit wilde, maar niet snel uit kon. We zijn gaan ‘kloppen’ op de emoties (lichte paniek) en gedachten die hij hierbij had ervaren.

Vrij snel kwam er een oudere herinnering bij hem boven. Hij zag zichzelf als klein jochie alleen thuis, bang dat zijn moeder niet terug zou komen en dat hij dan vergeten zou worden. Hij vertelde dat zijn moeder altijd ziekelijk was en jong gestorven is. Dit had behoorlijk wat impact op hem gehad. Hij had zich nooit vrij en onbevangen gevoeld als kind. Ook de dood van zijn moeder had hij niet goed verwerkt. We hebben ‘geklopt’ op de emoties die hierbij hoorden. Aan het eind van de eerste sessie was deze herinnering grotendeels vrij van ‘negatieve’ emoties.

Tweede sessie

De tweede sessie zijn we gestart met checken hoe het stond met zijn liftangst. Hij voelde zich wel wat vrijer, maar een lift instappen zou hij toch wel erg spannend vinden. We zijn verder gegaan met wat er speelde in zijn leven toen hij de liftangst ontwikkelde. Dat was zakelijk gezien een erg spannende periode geweest, waarin hij erg onder druk had gestaan en hij het gevoel had gehad aan hoge verwachtingen te moeten voldoen. De emoties en overtuigingen die hierbij hoorden hebben we behandeld. Aan het eind van de sessie had hij het idee dat hij, hoewel hij het nog eng vond, het wel aan zou kunnen om een lift in te stappen. We spraken af het de volgende sessie samen uit te testen.

Derde sessie: testen

Aan het begin van de derde sessie was er al geen angst meer. De man ervoer alleen wat spanning, wat we hebben ‘weggeklopt’. Vervolgens zijn we naar een lift gegaan. Het naderen van de lift gaf geen spanning, voor de lift staan gaf geen spanning, in de lift staan gaf geen spanning. Naar boven en weer naar beneden? Niks aan de hand. Nu alleen? Ook prima. De man was van zijn liftangst af! In twee en een halve sessie!

Mooie casus

Het mooist aan deze casus vind ik dat het duidelijk maakt dat we vaak van tevoren niet kunnen weten hoe een probleem precies in elkaar zit. Zowel de man in bovenstaande casus als ik als therapeut hadden niet bedacht of verwacht dat de dood van zijn moeder te maken zou hebben met zijn liftangst. En zelfs al zouden we van tevoren hebben vermoed dat het een factor zou zijn, dan nog hadden we niet geweten hoe die link met de liftangst er precies uit zou zien. Maar ‘iets’ in ons weet blijkbaar wel hoe het zit en wat er nodig is. Als we naar dat ‘iets’ weten te luisteren, kunnen er mooie dingen gebeuren.

Details van deze casus zijn aangepast zodat de anonimiteit van de klant gewaarborgd is.

Deel via: